Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” (OPP) niesie pomoc w leczeniu – ratuje życie i zdrowie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz pomaga dzieciom cierpiącym z powodu niedożywienia, biedy, trudnej sytuacji życiowej.

Pomaga dzieciom – kupuje leki, finansuje leczenie i operacje medyczne ratujące życie i zdrowie, rehabilitację oraz sprzęt medyczny. Dożywia ubogie dzieci w szkołach. Pomaga także dzieciom, które straciły rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy, a także bardzo często dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie.

Przykłady działań są opisane na stronie Fundacji www.kawalek-nieba.pl