Alicja Steć to 3.5 letnia dziewczynka u której w 6 tygodniu życia zdiagnozowano nowotwór złośliwy Neuroblastoma- guz śródpiersia tylnego w IV stadium zaawansowania- z przerzutami do wątroby, kości, szpiku, węzłów chłonnych i płuc. Ala leczona była w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie przeszła 12 cykli chemioterapii, radioterapię i dwie operacje. Leczenie zakończono w październiku 2012 roku uzyskując całkowitą remisję choroby, która utrzymuje się do dziś. Pomimo zakończonego leczenia Alicja musi regularnie jeździć do oddalonej o 250 km Warszawy na badania kontrolne co pochłania dużą część budżetu domowego, dlatego będziemy wdzięczni za każdą pomoc.

 

Fundacja „Nasze Dzieci” przy klinice Onkologii w IP CZD

76 1240 1109 1111 0010 1163 7630

Tytułem: dla Alicji Steć