W sierpniu 2012 u 2,5-letniego wówczas Adasia zdiagnozowano Neuroblastomę III stopnia. Nowotwór występował w postaci bardzo dużego guza (11×8,5×6,5cm) zlokalizowanego za lewym płucem. Guz miażdżył płuco i penetrował do kanału kręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa. Po dwóch cyklach chemioterapii okazało się, że guz jest całkowicie oporny na cytostatyki, dlatego też pod koniec października 2012 odbyła się operacja niecałkowitej resekcji guza. Następnie Adaś otrzymał jeszcze 7 kolejnych cykli chemioterapii oraz przeszedł trwające pół roku leczenie podtrzymujące. Pozostała w kanale kręgowym masa resztkowa guza jest wciąż żywą tkanką nowotworową, dlatego też Adaś musi być poddawany częstym badaniom kontrolnym, a jego przypadek jest obecnie konsultowany za granicą.

 

Fundacja ‘Zdążyć z Pomocą

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,

Tytułem: 20776 – Kaliński Adam – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

 

https://www.facebook.com/PomocDlaAdasiaKalinskiego

http://www.adas-kalinski.neuroblastoma.pl/