Immunoterapia anty-GD2

Immunoterapia anty GD2

Obecnie zalecany w Europie protokół leczenia dzieci z NBL wysokiego ryzyka składa się z krótko trwającej chemioterapii indukcyjnej o dużej intensywności dawki w czasie (protokół COJEC), pobrania macierzystych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, próby całkowitej resekcji guza pierwotnego, terapii mieloablacyjnej z następowym przetoczeniem komórek krwiotwórczych, a następnie radioterapii miejsca, w którym był umiejscowiony guz pierwotny, po czym przeprowadzenie tak zwanej terapii choroby resztkowej samą izotretyniną (kwas 13-cis-retinowy) lub w połączeniu z immunoterapią (przeciwciała anty−GD2).

Celem immunoterapii celowanej przeciw gangliozydowi (GD2) zlokalizowanemu na powierzchni komórki NBL przy użyciu chimerowych przeciwciał anty−GD2 jest uczulenie komórek immunologicznie kompetentnych z receptorem Fc (komórki NK, granulocyty, makrofagi) przeciw komórkom GD2−pozytywnym i przez to spowodowanie efektu przeciwnowotworowego.

Do czerwca 2017 każdy pacjent włączony do programu HR-NBL-1.7/SIOPEN miał szansę na immunoterapię realizowaną w Polsce przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

Pacjenci zakwalifikowani do programu leczenia HR-NBL-1.7/SIOPEN po czerwcu 2017 lub leczeni według innych protokołów mogą aktualnie liczyć na leczenie komercyjne w Greifswald (Niemcy). Terapia w Greifswald kosztuje obecnie około 300-400 tysięcy euro.

immuno 2