Dokąd zmierzamy

Oprócz wdrożonego właśnie badania przeciwciałami anty-GD2 podjęliśmy inicjatywę mającą na celu zmiany w prawie farmaceutycznym, aby ułatwić polskim placówkom naukowo-medycznym prowadzenie nowatorskich metod leczenia i terapii eksperymentalnych.

Staramy się, aby zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa wspólnotowego poprawiał się także standard opieki medycznej, a obywatele mogli realizować swoje prawa w oparciu o dyrektywę transgraniczną. Walczymy z absurdalnymi decyzjami NFZ.

Ze szczególną troską odnosimy się do warunków na oddziałach onkologii dziecięcej, gdzie oprócz dzieci, niejednokrotnie przebywają także ich bliscy.